Biyokimya

Ders Kodu: 
NUT 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Canlı organizmadaki biyomoleküllerin yapısını, yer aldığı ve değişime uğradığı ana reaksiyonları, bu reaksiyonları katalizleyen enzimleri, metabolik yollar ve bu yolların kontrol mekanizmalarını ana hatları ile tanımlayabilmek ve birbirleri ile ilişkilerini kurabilmektir. Vücutta gerçekleşen reaksiyonların yol açtığı değişikliklerin neden–sonuç ilişkisini kurarak temel hastalıklar ve beslenme bozuklukları ile bağlantısını anlatır.
Dersin İçeriği: 

Canlı organizmadaki biyokimyasal reaksiyonları açıklar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari