Bitirme Tezi Yürütme

Ders Kodu: 
NHS 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak bir konuda bilimsel araştırma bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Araştırmanın ön uygulamasının değerlendirilmesi, araştırmanın uygulanması, verilerin analizi, bulgular bölümünün yazılması , tartışma bölümünün yazılması, sonuç ve öneriler bölümünün yazılması  .

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme . Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari