Bitirme Tezi Planlama

Ders Kodu: 
NHS 409
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders öğrencilere bilimsel araştırma bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bilimsel araştırma süreci, araştırma konusunun belirlenmesi, literatürün taranması, literatürün kritik okunması, araştırma önerisinin hazırlanması, giriş bölümünün oluşturulması ve yazımı, yöntem bölümünün oluşturulması ve yazımı, genel bilgiler bölümünün yazılması, araştırmanın ön uygulamasının yapılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğren

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari