Beslenme Biyokimyası

Ders Kodu: 
NUT 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Gıda olarak alınan makro ve mikro moleküllerin vücuttaki değişimlerini ve etkilerini açlık ve tokluk gibi doğal veya kıtlık ve aşırı yeme gibi doğal olmayan süreçler için tanımlayabilmelidir. Farklı diyet uygulamalarının metabolizma üzerine olan etkilerini, vücutta gerçekleşen farklı metabolik yolların tümünü düşünerek açıklayabilmelidir.
Dersin İçeriği: 

Gıda olarak alınan makro ve mikro moleküllerin vücuttaki değişimlerinini açıklar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari