Besin Hazırlama Ve Pişirme Teknikleri

Ders Kodu: 
NUT 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrenciye beslenmenin temel ilkelerini öğretmeyi ve beslenme bilimine mutfak ortamında girişi amaçlar. Makro ve mikro besin öğelerinin kapsamlı olarak öğrenilmesini (kimyasal yapıları, vücuttaki kullanımı, sindirimi ve emilimi vs.) amaçlar. Her besin öğesinin pişirme tekniklerini mutfakta uygulamalı olarak göstermeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari