Anatomi I

Ders Kodu: 
FHS 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İnsan vücudunun anatomisini inceleyerek mesleğini yaparken karşılaştığı zorlukları çözümlemek için her açıdan bakmayı öğrenir. Hücre, doku ve organların anatomisini ince ayrıntılarıyla kavrar, fizyolojilerinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Sinir sisteminin anatomisi, kas-iskelet sisteminin anatomisi üzerinde çalışarak kendini geliştirir.
Dersin İçeriği: 

Anatomi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğre

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İnsan vücudunun anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,3

1,2

2)Hücre, doku ve organların anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,3

1,2

3)Sinir sisteminin anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,3

1,2

4) kas ve iskelet sisteminin anatomisini açıklar.

1,2,3

1,2,3

1,2

5) Meslek yapılırken karşılaşılan zorluklara çözüm amaçlı farklı bakış açıları geliştirmeyi sağlar.

1,2,3

1,2,3

1,2

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İNSAN VÜCUDU

 

2

YAŞAMIN KİMYASINA GİRİŞ

 

3

HÜCRE, DOKULAR VE VÜCUDUN ORAGANİZASYONU

 

4

KAN VE KANIN YAPISI

 

5

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

 

6

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

 

7

ARA SINAV

 

8

LENF SİSTEMİ

 

9

SİNİR SİSTEMİ

 

10

SİNİR SİSTEMİ

 

11

DUYULAR

 

12

HORMONAL SİSTEM

 

13

HORMONAL SİSTEM

 

14

HORMONAL SİSTEM & ÖZELLEŞMİŞ HORMONLAR

 

15

GENEL TEKRAR

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

ANATOMY AND PHYSIOLOGY, Ross and Wilson

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

-

-

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Mesleki uygulamalara temel oluşturan bilgi ve becerilere sahiptir

     

X

   

2

Farklı mesleki rol ve sorumluluklarının bilincindedir ve uygulayabilir

     

X

   

3

Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerine yönelik veri toplayabilir, tanı koyabilir, doğru ve kanıta dayalı girişimleri uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir

       

X

 

4

Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir

   

X

 

   

5

Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirebilir

     

 

   

6

Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir

     

 

   

7

Bilimsel ilke ve yöntemleri kullanarak hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilir

   

X

 

   

8

Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerine sahiptir

           

9

Uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır ve sağlık hizmetinin geliştirilmesine katkı sağlayacak politikalar üretebilir

   

X

     

10

Bireysel ve mesleki yaşamında tutum ve davranışları ile rol modeli olabilir

           

11

Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklere katılır ve mesleki örgütlerde aktif rol alır

           

12

Sosyal hakların evrenselliğine inanır ve bakım sunduğu birey, aile ve toplumun değerlerine saygılıdır

           

13

Toplumsal sorunlara duyarlıdır ve sorunların çözümüne katkı verebilir

           

14

Bilgi ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve değişen sağlık gereksinimlerine duyarlıdır

 

X

       
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

1

14

14

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

98

Toplam İş Yükü /  25(s)

 

 

3,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4