Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
NUT 101 Beslenme İlkeleri Zorunlu
FHS 121 Anatomi I Zorunlu
NUT 103 Değişim İçin Eğitim Modelleri Zorunlu
CET 110 Bilgisayara Giriş ve İşleme Zorunlu
NUT 107 Besin Kimyasına Giriş Zorunlu
NUT Serbest seçmeli I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FHS 122 Anatomi II Zorunlu
FHS142 Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Zorunlu
NUT 108 Besin Kimyası Ve Analizleri Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
PSY101 Psikolojiye Giriş I Zorunlu
NUT 102 Besin Hazırlama Ve Pişirme Teknikleri Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
NUT 202 Beslenme Biyokimyası Seçmeli
FHS132 Fizyoloji II Zorunlu
NUT 310 Besin Kontrolü Ve Mevzuatı Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
PHIL 341 Sağlık Alanlarında Etik Zorunlu
NUT 208 Besin Mikrobiyolojisi Zorunlu
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FHS131 Fizyoloji I Zorunlu
FHS 201 Sağlık Eğitimi Zorunlu
FHS203 Sağlık Antropolojisi Ve Sosyolojisi Zorunlu
NUT204 Beslenme Ekolojisi Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
NUT 201 Biyokimya Zorunlu
FHS 104 Mikrobiyoloji Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
NUT 307 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I Zorunlu
FHS 301 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
FREE Serbest seçmeli II Zorunlu
NUT 301 Ana Ve Çocuk Beslenmesi Zorunlu
NUT 303 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması Zorunlu
NUT 305 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
NUT 308 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II Zorunlu
FHS 312 Biyoistatistik Zorunlu
FREE Serbest seçmeli III Zorunlu
NUT 302 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu
NUT 304 Toplumda Beslenme Sorunları Ve Epidemiyoloji Zorunlu
NUT 306 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
NUT 405 Beslenmede Özel Konular Zorunlu
NUT407 Mezuniyet Projesi Zorunlu
NUT 413 Yaz Stajı Zorunlu
NUT 401 Kurum Ve Hastanede Beslenme Stajı I Zorunlu
NUT 403 İşletme Bilgisi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
NUT 402 Kurum Ve Hastanede Beslenme Stajı II Zorunlu
FREE Serbest seçmeli IV Zorunlu
NUT 404 Sporcu Ve Egzersiz Beslenmesi Zorunlu
NUT 408 Seminer Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
NUT 105 Mesleki Oryantasyon Seçmeli
FHS212 Kritik Düşünme Becerileri Seçmeli
FHS322 Makale İnceleme Seçmeli
FHS103 Sağlık Psikolojisi Ve Kişilerarası İletişim Seçmeli
NUT313 Danışmanlık Uygulamaları Seçmeli