Akademik Kadro

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Akademisyen
Hemşirelik Bölümü / Akademisyen
Hemşirelik Bölümü / Akademisyen
Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Dekan
Hemşirelik Bölümü / Akademisyen
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Akademisyen
Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Akademisyen
Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Akademisyen
Hemşirelik Bölümü / Akademisyen
Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Akademisyen
Hemşirelik Bölümü / Akademisyen
Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Akademisyen
Hemşirelik Bölümü / Akademisyen
Hemşirelik Bölümü / Akademisyen
Hemşirelik Bölümü / Akademisyen
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Akademisyen
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Akademisyen
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Akademisyen
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Akademisyen
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Akademisyen
Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Akademisyen
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Akademisyen
Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Akademisyen
Hemşirelik Bölümü / Akademisyen